Torbjørn Jacobsen

torbjornEpost: torbjorn.jacobsen@nbm.no
Tlf.: +47 913 46 604

Torbjørn Jacobsen har over 15 års erfaring fra kopi/datamaskinprodusenten Xerox, hvor han de siste 5 år arbeidet som logistikksjef. Fra 1983 og frem til 1999 var han eier og daglig leder i ett internasjonalt spedisjonsfirma.

De siste årene har han hatt en rekke oppdrag som konsulent innen logistikkbransjen, samt opparbeidet seg en betydelig erfaring som rådgiver ved bedriftsoverdragelser. Torbjørn Jacobsen er daglig leder og største eier i Norsk Bedriftsmegling AS.