Arild Johnsen

Arild Johnsen har bred bakgrunn fra flere bransjer, hovedsakelig innen bank, finans og eiendom. Han har jobbet som leder og mellomleder for en rekke ledende nordiske finansinstitusjoner inkludert DNB og Forvaltningshuset/Formuesforvaltning. og han har lang erfaring fra ledelsesposisjoner innenfor eiendomsutvikling.

I tillegg har Johnsen betydelig erfaring innen forretningsutvikling og entreprenørvirksomhet.

Han er utdannet BBA fra BI og er autorisert assurandør med ekspertise innenfor pensjonsforvalting, pensjonsavtaler og forsikring.

nbm12