Torbjørn Jacobsen

Torbjørn Jacobsen startet Norsk Bedriftsmegling AS i 2000. Før dette hadde han over 30 års erfaring fra næringslivet. Først 15 år i Xerox (hvor han var direktør for logistikk de siste fem) og fra 1983 til 1999 var han eier og daglig leder i et internasjonalt spedisjonsfirma. Etter at Jacobsen solgte firmaet tok han en rekke oppdrag som konsulent innen logistikkbransjen, før han satset fullt på rådgivning ved bedriftsoverdragelser. Torbjørn Jacobsen har betydelig erfaring og er en virkelig kapasitet.

nbm3