Salg av virksomhet

Norsk Bedriftsmegling har lang erfaring med salg av virksomheter.

Vi gjennomfører hele prosessen, fra utarbeidelse av informasjonsmemorandum til signert kontrakt og oppgjør. Formålet med vår arbeidsmetodikk er å gi trygghet, effektivitet, og maksimalt resultat for deg som kunde. Om ønskelig arbeider vi konfidensielt slik at din identitet som selger ikke blir kjent før det er konstatert reell interesse fra en potensiell kjøper.

Å selge sin egen virksomhet er ofte en stor og tungtveiende  beslutning, hvor tankene og problemstillingene ofte kan virke å hope seg opp. Hvor mye kan jeg få, hvor lang tid tar det, hva skjer med mine ansatte, beholdes merkenavn, hvordan sikrer jeg meg et korrekt oppgjør etc. NBM vil som din partner være med å svare på alle disse spørsmålene, og samtidig trygge din opplevelse i salgsprosessen, slik at du får en god opplevelse og unngår problemer eller negative følelser i etterkant. Sammen vil vi finne den prosessen som er riktig for deg.

I tillegg til dett vil vi selvfølgelig gjøre vårt ytterste til at du kommer best mulig ut av det økonomisk. Dette vil vi blant annet sikre ved å ha fokus på å finne riktig kjøper og riktig transaksjonsstruktur.

 

Riktig kjøper
De aller fleste ønsker å befinne seg i en situasjon hvor flere potensielle kjøpere byr over seg i en salgsprosess. Ved salg av en virksomhet er det dog etter vår erfaring ikke mengden av kjøpere som bestemmer den endelige salgsprisen, men evnen til å finne den ene kjøperen som evner å se virksomhetens sanne verdi. Det er nemlig ikke bare virksomhetens egen inntjening som påvirker en salgspris. En strategisk riktig kjøper vil både kunne se synergieffekter ved et oppkjøp som gjør at hans samlede forventede inntjening øker ut over det som genereres fra den overdratte virksomheten. Samtidig kan det være at virksomheten som ønskes solgt ikke klarer å ta ut sitt fulle potensiale som følge av manglende økonomi eller kompetanse. For en kjøper som kan bringe dette med seg, vil betalingsviljen være større enn om man bare vurderte denne virksomheten isolert. Vår målsetting i NBM er følgelig å finne den rette kjøperen og ikke bare en kjøper.

 

Riktig transaksjonsstruktur
Ved et eierskifte vil man ofte kunne velge mellom ulike metoder for gjennomføring av transaksjonen. Dette kan være salg av aksjer, salg av innmat, fusjoner/fisjoner, betaling over tid, pris avhengig av resultater over tid, etc. Hvilken oppgjørsform som velges vil i stor grad kunne påvirke den endelige salgssummen du som selger mottar. For å oppnå best mulig avtale for deg som selger vil NBM foreta en omfattende vurdering av hvilke alternativer som er aktuelt i det enkelte tilfelle, og også implementere dette i vårt søk etter riktig kjøper.

 

Prismodell
Vår prismodell er basert på et grunnhonorar + et suksesshonorar. Honorarer tilpasses bedriftens størrelse og omfang. Ta kontakt med oss for et tilbud.

 

Vår arbeidsmetodikk har følgende faser:

Fase 1:

 • Forberedende møte og informasjonsinnhenting.
 • Verdivurdering og prisantydning.
 • Etablering av markedsplan med strategi for salget.
 • Utarbeidelse av informasjonsmemorandum.

 

Fase 2:

 • Gjennomføring av aktivitetsplan og utlegg av selskapspresentasjon på våre nettsider.
 • Søk i vårt kontaktnett.
 • Aktivt salgsarbeid og oppfølging av mulige interessenter.
 • Presentasjoner for mulige kjøpere.
 • Forhandlinger med aktuelle interessenter.

 

Fase 3:

 • Velge ut beste kjøper og tilrettelegge for kjøpsavtale.
 • Tilrettelegge for overdragelseserklæring/ leiekontrakt.
 • Tilrettelegge for trygt og ryddig oppgjør.
 • Gjennomføring av oppgjør.

Se vår oversikt over bedrifter for salg under hovedkategorien Objekter.

Kontakt oss angående salg av virksomhet

Ønsker du å selge en virksomhet, eller har spørsmål om dette kan du ta kontakt i skjema til høyre.

Send oss gjerne en melding gjennom vårt skjema, så kontakter vi deg så snart som mulig. Om du ønsker kan du også sende en melding direkte til oss på post@nbm.no

* Send knappen blir synlig når alle felter er fylt inn