Tolkehjelpen AS

Tolkehjelpen AS

Selskapet er nå solgt til ny aktør i bransjen. De nye eierne ønsker å fortsette driften som tidligere samtidig som de vil utvikle bedriften videre.