Arild Vindi

Arild Vindi har vært en aktiv og profilert næringslivsleder på Sørlandet i 30 år og har opparbeidet seg et stort og verdifullt nettverk. Han har vært adm.dir i flere selskaper innen industri og servicebransjen. Han har også i flere år formidlet kjøp og salg av virksomheter. De siste 14 årene har Arild drevet eget konsulentfirma.

silhuette