Salg av virksomhet

Norsk Bedriftsmegling har lang erfaring med salg av virksomheter.

Vi gjennomfører hele prosessen, fra utarbeidelse av prospekt til signert kontrakt. Formålet med vår arbeidsmetodikk er å gi trygghet, effektivitet, og maksimalt resultat for deg som kunde. Om ønskelig arbeider vi konfidensielt slik at din identitet som selger ikke blir kjent før det er konstatert reell interesse fra en potensiell kjøper.

Vår arbeidsmetodikk har følgende faser:

Fase 1:

 • Forberedende møte og informasjonsinnhenting.
 • Verdivurdering og prisantydning.
 • Etablering av markedsplan med strategi for salget.
 • Prospektutarbeidelse.

Fase 2:

 • Gjennomføring av aktivitetsplan og  utlegg av selskapspresentasjon på våre nettsider.
 • Søk i vårt kontaktnett.
 • Aktivt salgsarbeid og oppfølging av mulige  interessenter.
 • Presentasjoner for mulige kjøpere.
 • Forhandlinger med aktuelle interessenter.

Fase 3:

 • Velge ut beste kjøper og tilrettelegge for kjøpsavtale.
 • Tilrettelegge for overdragelseserklæring/ leiekontrakt.
 • Tilrettelegge for trygt og ryddig oppgjør.
 • Gjennomføring av oppgjør.

Se vår oversikt over bedrifter for salg under hovedkategori «Objekter«