Rekruttering av partner

Norsk Bedriftsmegling kan også bistå deg med rekruttering av strategisk samarbeidspartner eller innhenting av kapital fra finansiell investor. Formålet med denne type transaksjoner vil typisk være:

  1. Tilførsel av markedstilgang, teknologi og kompetanse fra strategisk samarbeidspartner.
  2. Tilførsel av egenkapital eller lån til virksomheten.
  3. Frigjøring av kapital for eier gjennom nedsalg av aksjer.

Fremgamgsmåten vil i hovedsak være den samme som ved salg av virksomheter.