Kjøp av virksomhet

Som det fremgår av listen over objekter har vi til enhver tid virksomheter for salg innen flere bransjer. I tillegg har vi objekter som ikke er med i listen fordi selger av ulike årsaker ønsker full diskresjon.

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss for at vi i fellesskap kan utarbeide en kravspesifikasjon.

Norsk Bedriftsmegling bistår deg i hele kjøpsprosessen, fra søk til gjennomført kjøp.

Vår arbeidsmetodikk har følgende faser:

Fase 1:

 • Forberedende møte og informasjonsinnhenting.
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjon i samarbeid med oppdragsgiver.
 • Vurdering av operasjonelle og strategiske konsekvenser.

Fase 2:

 • Gjennomføring av annonseplan og utlegg på nettsider.
 • Søk i vårt kontaktnett.
 • Aktivt søkearbeid og indentifisering av aktuelle selskaper.
 • Kontakt og forespørsler til mulige kandidater.
 • Forhandlinger.

Fase 3:

 • Velge ut beste objekt og tilrettelegge for kjøpsavtale.
 • Tilrettelegge for overdragelseserklæring/ leiekontrakter.
 • Tilrettelegge for et trygt og ryddig oppgjør.
 • Gjennomføring av oppgjør.