Rubens Skattekammer AS

NBMhar bistått eieren av Rubens Skattekammer AS med å selge selskapet til Mye Moro AS.

Rubens skattekammer ligger i Bergen og selskapet selger leker og spill. Transaksjonen ble gjennomført  i Januar 2017.  Både kjøper og selger har gitt uttrykk for at de er meget godt fornøyd med en rask og ryddig prosess.