Portalene AS – nasjonale informasjonsportaler BPA og seniorer

Objektinformasjon

ID

12200

Område

Viken

Bransje

IT/informasjon

Pris

Kontakt megler

Andel til salgs

100%

Forretningsidé

Selskapet utvikler og drifter unike nasjonale informasjonsportaler med tilhørende tjenester for bestemte brukergrupper – seniorer og brukere av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Det er ofte vanskelig å finne frem på kommunale og offentlige sider. Selskapet har utviklet unike informasjonsportaler til et stort og voksende nasjonalt marked. Disse utgjør en forskjell i forhold til ikke-etablerte informasjonskanaler eller i beste fall etablerte, men ofte uoversiktlige, offentlige formidlere av informasjon og produkt.

På bakgrunn av dette har selskapet bygget opp de eneste komplette oversiktene over tjenesteleverandører i kommunal og privat regi i alle kommunene i Norge.

Forretningsmodell:

Selskapet utvikler, samler og organiserer innhold tilpasset brukere av BPA og seniorer. Inntektene på portalen er i hovedsak annonsesalg til tjeneste- og produktleverandører.

Organisasjon / Lokasjon

Portal for BPA:

 • Er nettstedet for deg som har en nedsatt funksjonsevne og som trenger brukerstyrt personlig assistanse i eller utenfor hjemmet.
 • På BPA-portalen finnes den eneste komplette oversikten over tjenesteleverandører i kommunal og privat regi i alle kommunene i Norge.
 • Her finner du leverandører av BPA-tjenester i ditt nærområde og svar på spørsmål du måtte ha om tjenestene.
 • Portalens målsetting er å presentere oppdatert informasjon, aktuelle fakta, og nyheter om bruker-/borgerstyrt personlig assistanse.
 • Mange brukere som har rett på BPA benytter portalen til å se hvilke leverandører som er godkjente i den kommunen de bor i.
 • Her er det også diskusjonsforum, hvor du kan snakke med andre brukere av nettsiden.

 

Portal for seniorer:

 • Ble i 2014 etablert fordi det ikke fantes noen nasjonale informasjonskanaler for seniorer. Vårt motto er «to tastetrykk til en enklere hverdag». Spesielt har seniorer som endrer sin livssituasjon behov for ny informasjon og kunnskap i hverdagen. Dette kan være:
  • Hvor kan jeg bo?
  • Hvem leverer tjenestene?
  • Hvilken ernæring er bra for meg?
  • Hva slags aktiviteter finnes i mitt fylke?
  • Hvilke teknologiske hjelpemidler finnes for meg?
  • Hvilke økonomiske fordeler har jeg som senior?
  • Fordelskort for seniorer- Seniorkort
  • Hva er BPA og hvem leverer BPA tjenester?

Potensiale

 • Det er i dag ca. 1,2 millioner mennesker i Norge over 60 år. Dette kommer til å vokse markant i år fremover. Antallet personer som er 70 år eller mer øker fra dagens 670 000 til rundt 1,4 millioner i 2060. Det betyr at hver femte person være over 70 år i 2060, mot dagens én av åtte.
 • Økningen blir spesielt sterk blant de som er 80 år eller mer. Mens antallet som er over 80 år vil tredobles før 2060, vil antallet som er over 90 år nær femdobles.
 • Seniorer blir stadig friskere og sprekere med god økonomi, og nettsteder med informasjon og tjenester til seniorer vil være et voksende segment i år som kommer.
 • januar 2015 ble brukerstyrt personlig assistanse (BPA) en individuell rettighet for 14 000 funksjonshemmede med assistansebehov. Senere er det vedtatt at personer over 67 år som har BPA, år rett til å beholde tjenesten. Det er derfor et stort potensial i økt aktivitet og inntekter.
 • Det er ca. 14 000 funksjonshemmede med assistansebehov i Norge i dag. Det er ca. 5.000 som har BPA. Det er et stort potensial i informasjon og tjenester inn mot denne gruppen
 • Det er vel 30 private leverandører av BPA-tjenester i Norge. Disse leverandørene tilbyr tjenester i svært mange av landets kommuner, og har stor omsetning og inntekter knyttet til denne tjenesten. Har stor interesse av å være synlig på portalen.

Annet

Selskapet har bygget en særstilt posisjon og nettverk innen markedet de opererer innenfor.

En opparbeidet kundemasse og et stort antall domener.

Salget har historisk vært stabilt, og mulighetene for skalering er store.

Portalene kan enkelt integreres i eksisterende salgs- og markedsføringsbedrift.

Det er lite behov for forhåndskunnskap innen markedet for å kunne overta.

Selskapets eiere har ikke hatt tid og ressurser til å følge opp det sterke grunnlaget som er bygget opp og ser at en ny eier med det rette utgangspunkt vil kunne løfte selskapet betydelig.

Meld interesse for objektet!

Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet under, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig. Det er også mulig å kontakte megler direkte.

* Send knappen blir synlig når alle felter er fylt inn