Entreprenørselskap med spisskompetanse innen langhullsboring i fjell/løsmasser

Objektinformasjon

  • ID-nr:22131
  • Bransje:Bygg/anlegg
  • Område:Kan drives fra hele landet
  • Pris:Kontakt megler for informasjon

Forretningsidé

Selskapet ble stiftet i 1993 av Norsk Hydro og Statnett basert på ny teknologi for styrt boring i jord og fjell.

Konseptet omfatter styrt boring av små tunneler for ALLE formål.

Spesialkompetanse er primært rettet mot en markedsnisje der det er få eller ingen konkurrenter med tilsvarende metoder.

Microdrill metoden er en kombinasjon av styrt oljeboring og landbaserte metoder fra blant annet gruveindustrien.  Det borres først et styrt pilothull med lengder opp til flere km, som deretter utvides til ønsket diameter.

  • Småtunneler for vannverk og kraftanlegg.
  • Styrt boring for kabler.
  • Småtunneler for olje-, gass – og utslippsledninger.
  • Tunneler for vann- og avløpsledninger, fjernvarmeanlegg.
  • Pumpe-, selvfalls- og drikkevannsledninger fra høydebasseng og kloakktunneler.

Selskapet har utført en rekke teknisk krevende bore-oppdrag for offentlige og private kunder i Norge, Sverige og på Island i løpet av de siste ca. 25 årene.  De aller fleste oppdrag gjelder borelengder opp til ca. 700 lm med diameter opp til ca. Ø 1,2 meter.

 

 

Organisasjon / Lokasjon

Dagens eier overtok aksjene i 2000. Han fyller 77 år høsten 2020 og tiden er moden for å overføre virksomheten til nye drivere.

Potensiale

Firmaet har vært ledende innenfor sin markedsnisje de siste ca. 25 årene, og har i løpet av denne tiden etablert et godt grunnlag for store vekstmuligheter i et sterkt voksende marked.

Verdien av grunnarealer er stadig økende i pressområder. Framtiden er derfor framføring av kabler og rør m.m. under bakken.

Prisidé

Kontakt megler for informasjon

Megler:

Petter Smogeli

Interessemelding for objekt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.