Norsk Småfeservice AS

Norsk Småfeservice AS

Selskapet er nå solgt til Gårdskjøp AS. De nye eierne ønsker å fortsette driften som tidligere samtidig som de vil utvikle bedriften videre og tilføre nye produkter.