Geir Hjorth

geirEpost: geir.hjorth@nbm.no
Tlf.: +47 92 839 000

Geir Hjorth har lang og allsidig bakgrunn fra norsk reiseliv og har i mer enn 20 år drevet egne virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen. Han har i denne perioden også hatt styreverv i store hotell- og reiselivsbedrifter. Geir har arbeidet aktivt med næringspolitikk og var en av stifterne av Reiselivs Bedriftenes Landsforening, nå NHO Reiseliv.