Morten Groven

Morten Groven har mer enn 35 års erfaring fra finansnæringen. I løpet av tiden som ansatt i investeringsbanker og forvaltningsselskaper jobbet han med forskjellige aktivaklasser, inkludert aksjer, valuta, råvarer, derivater, bedriftsobligasjoner, statsobligasjoner, verdipapirfond og alternative fond. Hans brede og omfattende bakgrunn inkluderer bla lederroller hos SEB og Alfred Berg. Han har også omfattende erfaring fra corporate finance, bla fra Arctic Securities.

silhuette